Κλεάνθους 30, 54453 Θεσσαλονίκη
2310 908 700
mail@1lyk-peir-thess.thess.sch.gr

Εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί δελτίο τύπου υπενθύμισης που αφορά
στις καταληκτικές προθεσμίες υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης
και των σχετικών δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο
διαγωνισμό για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
έτους 2024.
Μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου εδώ:

https://www.minedu.gov.gr/news/57949-21-03-24-2024

Από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α