Κλεάνθους 30, 54453 Θεσσαλονίκη
2310 908 700
mail@1lyk-peir-thess.thess.sch.gr

Εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Δείτε την προκήρυξη εδώ.