Κλεάνθους 30, 54453 Θεσσαλονίκη
2310 908 700
mail@1lyk-peir-thess.thess.sch.gr

Μαθηματικών

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ανδρέας Πούλος, Αθανάσιος Μάγκος

Ο όμιλος απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μαθητές της Α’ Λυκείου, αλλά και σε όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή με ενότητες των Μαθηματικών που δεν περιλαμβάνονται στην σχολική ύλη. Μεταξύ άλλων θα ασχοληθούμε με:

Άλγεβρα:

· Ταυτότητες υπό συνθήκη

· Διωνυμικό Θεώρημα

· Ανισότητα Αριθμητικού Μέσου – Γεωμετρικού Μέσου

· Ανισότητα Cauchy – Schwarz

Θεωρία Αριθμών:

· Διαιρετότητα, Πρώτοι Αριθμοί

· Απλές διοφαντικές εξισώσεις

· Γραμμική διοφαντική εξίσωση

· Ε.Κ.Π και Μ.Κ.Δ ακεραίων

Συνδυαστική:

· Βασικές αρχές της Απαρίθμησης

· Μεταθέσεις, Διατάξεις, Συνδυασμοί

Γεωμετρία:

· Θέματα διαγωνισμών

Στις συναντήσεις μέχρι τον Νοέμβριο, που είναι ο μήνας διεξαγωγής του διαγωνισμού «Θαλής» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, θα δοθεί έμφαση σε θέματα παρεμφερή με εκείνα του διαγωνισμού. Επίσης, θα γίνεται προετοιμασία για τον διαγωνισμό Kangaroo και τον διεθνή διαγωνισμό του Μαθηματικού Σχολείου Βελιγραδίου, Ιούνιος 2024.